Vòng Bi Duy Thức l DuyThuc Bearing http://duythuc-bearing.vn

Gối đỡ TH
10.03.2010

Thông số gối đỡ.


 
TH take-up housings (standard type)

TH 500 SERIES
Housing Range
Shaft Dia
TH 508
35 mm
TH 522
100mm


URL của bản tin này::http://duythuc-bearing.vn/modules.php?name=Product&op=viewst&sid=425

© Vòng Bi Duy Thức l DuyThuc Bearing contact: nhanvo@duythuc-bearing.vn