Vòng Bi Duy Thức l DuyThuc Bearing http://duythuc-bearing.vn

Gối đỡ FC
10.03.2010

Thông số gối đỡ.


 
FC housing type

 

FC SERIES
Housing Range
Shaft Dia
FCM 508 ~ FCM 52
35 mm ~ 100 mm
FC 508 ~ FC 522
1 1/4 inch ~ 4 inch


URL của bản tin này::http://duythuc-bearing.vn/modules.php?name=Product&op=viewst&sid=437

© Vòng Bi Duy Thức l DuyThuc Bearing contact: nhanvo@duythuc-bearing.vn